Tietosuojaseloste Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

EPIDEMIA - PYKÄLÄ

Covit - 19 epidemian yhteydessä olemme päivittäneet peruutusehtojamme! Mikäli tilaisuuden peruuntuminen johtuu epideamiallisista syistä, normaali 7 vrk peruutusehto raukeaa, jolloin peruutusttilanteessa asiakas maksaa vain johku- kaupan ja maksunvälittäjän veloittamat kulut ja ylimenevä osa kokonaismaksusta palautetaan maksajan tilille.

1. Rekisterinpitäjä

Kauneussalonki Sun Iho/ Susuwellbeing

Aureentie 56, 39700 Parkano, Finland

2137820-5

Ehdot Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta ja Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja.

Varausehdot

Varaaminen

Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin. Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Susuwellbeing ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Susuwellbeighin tilanteen korjaamiseksi. Susuwellbeing ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Susuwellbeing on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,kun varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, peruutuskuja ei peritä. 

Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko varaushinta. Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko varaushinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Susuwellbeing irtisanoa varauksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen/ohjelman varanneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa varaus kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Susuwellbeingillä on oikeus perua varaus mikäli ohjelmapalveluvarauksen maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Lemmikkieläimet

Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella. Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva-ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus-ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Susuwellbeingin vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. Susuwellbeing ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti. Susuwellbeing pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa. Jos asiakas ja Susuwellbeing eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus). Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Maksuehdot

Susuwellbeing soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.Susuwellbeing ei tallenna pankkiyhteys-tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Susuwellbeingin lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan. Ohjelmapalvelun jälkeen laskutettavien palveluiden maksamattomista maksuista peritään kahdesti maksumuistutus, minkä jälkeen lasku siirtyy Suomen perintätoimistolle perittäväksi.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Bambora Pay/Visma Pay), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Bambora Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Susuwellbeing ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia. Sovellamme osassa ohejlmapalveluita dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Susuwellbeingillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina-ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

LUOTU 10.11.2019

PÄIVITETTY 5.3.2021